Xây dựng: Sơ kết 3 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

17/04/2014 - 12:22 AM - 2.830 lượt xem

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới.

Về biểu dương, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", Phó Thủ tướng lưu ý, việc khen thưởng cho các đối tượng (xã, huyện, tỉnh) có thành tích trong Phong trào thi đua thực hiện theo quy định tại Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới và Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" ban hành kèm theo Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian qua, Chương trình NTM đã nâng cấp và xây dựng mới được gần 13.000 công trình hạ tầng và trên 7.000 mô hình sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn.

Nổi bật nhất trong phát triển sản xuất ở các địa phương là việc dồn điền, đổi thửa gắn với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa ở hầu hết các tỉnh ở vùng Đồng bằng sông Hồng và xây dựng “cánh đồng mẫu lớn”, “cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp” ở các tỉnh phía Nam.

Một số tỉnh, thành phố bước đầu quan tâm chỉ đạo hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất theo hướng nông nghiệp đô thị; gắn kết nông dân với doanh nghiệp để hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ…

Đến cuối năm 2013, tỷ lệ các xã hoàn thành quy hoạch nông thôn mới đạt 93%, có gần 8.000 xã trên hơn 9.000 xã (chiếm 79,2%) phê duyệt xong đề án xây dựng NTM.

Trong năm 2013 đã huy động nguồn vốn xã hội cho Chương trình được 41.365 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ là 1.680 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 12.594 tỷ đồng, vốn tín dụng là 15.152 tỷ đồng, vốn của doanh nghiệp và cộng đồng là 11.939 tỷ đồng. Nhiều địa phương đã có cách làm hay, chính sách tốt trong việc lồng ghép và huy động nguồn lực (Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh…).

Hầu hết các địa phương đã quan tâm phát triển cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, thúc đẩy các hoạt động thể dục thể thao quần chúng ở các xã, tăng cường công tác xử lý ô nhiễm và phát triển môi trường xanh-sạch-đẹp.

icon1 Các bài viết khác
Xem thêm