Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng TCXDVN 333-2005

30/06/2014 - 12:10 AM - 5.266 lượt xem
Tiêu chuẩn TCXDVN 333:2005 “Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế” được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BXD ngày 04 tháng 04 năm 2005.
 
 
Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn TCXD 95:1983 “Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng”.
 
1. Phạm vi áp dụng
 
Tiêu chuẩn này áp dụng để tính toán thiết kế, giám sát và nghiệm thu đánh giá chất lượng các công trình xây dựng hệ thống chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị thay thế cho tiêu chuẩn xây dựng TCXD 95 : 1983 – Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng.
 
Các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị được hiểu bao gồm các thành phần sau:
 
-       Các công trình đô thị: Điểm đỗ giao thông công cộng ngoài trời; đường, cầu và đường hầm dành cho người đi bộ; bên ngoài các khu trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hội chươ triển lãm và các trụ sở.
 
-       Công viên, vườn hoa.
 
-       Các công trình kiến trúc – Tượng đài – Đài phun nước.
 
-       Các công trình thể dục thể thao ngoài trời.
 
Ghi chú:
 
Khi thiết kế chiếu sáng, ngoài việc tuân theo tiêu chuẩn này cụn phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan.
Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên trong các công trình đô thị (Nhà ga , bến xe ….) và các công trình thể dục thể thao trong nhà hoặc có mái che kín.
Các thuật ngữ kỹ thuật chiếu sáng sử dụng trong tiêu chuẩn này được giải thích trong Phụ lục 1, ngoài ra có thể tham khảo tiêu chuẩn TCVN 4400:1987 – Kỹ thuật chiếu sáng – Thuật ngữ và định nghĩa. ghế đá sân vườn
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
 
2.1. TCVN 4400:1987 – Kĩ thuật chiếu sáng – Thuật ngữ và định nghĩa.
 
2.2. TCXDVN 259:2001 – Tiêu chuẩn TK chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị.
 
2.3. 11 TCN 18:1984 – Quy phạm trang bị điện – Phần 1: Quy định chung.
 
2.4. 11 TCN 19:1984 – Quy phạm trang bị điện – Phần 2: Hệ thống đường dây dẫn điện.
 
2.5. TCVN 5828:1994 – Đèn chiếu sáng đường phố – Yêu cầu kỹ thuật.
 
2.6. TCVN 4086:1985 – Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dựng.
 
2.7. TCVN 4756:1989 – Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện.
 
2.8. Các tiêu chuẩn Việt nam có liên quan trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan.
icon1 Các bài viết khác
Xem thêm
Bản quyền CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ HOÀNG GIA