Các tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng

17/04/2014 - 12:21 AM - 6.910 lượt xem
*Các TCVN:tiêu chuẩn xây dựng 16:1986,chiếu sáng nhân tạo trong các công trình xây dựng;TCXDVN 333:2005,chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kĩ thuật hạ tầng đô thị;TCXDVN 259:2001,chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị.

 
*Các tiêu chuẩn quốc tế cần tham khảo:ISO 8995:2002(CIE S008/E:2001), Lighting of indoor work places;ISO 9885-2:2005(E)(CIE S015/E),Lighting of work places –Part2:outdoor.
Các tiêu chuẩn của ủy ban chiếu sáng quốc tế CIE là các tiêu chuẩn đặc biệt quan trọng,được tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO công nhận.Do đó các kiến trúc sư và kĩ sư Việt Nam thường tham khảo các tiêu chuẩn này khi thiết kế các hệ thống chiếu sáng.
icon1 Các bài viết khác
Xem thêm